decor-gora-5

baner-kultura-1baner-kultura-2baner-kultura-3baner-kultura-4baner-kultura-5baner-kultura-6

powrot-homepowrot-sportarchiwum
youtube-akrualnoscikup bilet 2

Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor” 2016

jawor logoPo 15 latach edycji Festiwalu „Jawor” proponujemy zmodyfikować nieco jego formułę. Wieloletnie spotkania z kulturą, wychowaniem artystycznym oraz wymiana doświadczeń i uwag między specjalistami, doprowadziły nas Organizatorów do analizy nie tylko efektów, ale także oczekiwań Państwa. Spostrzeżenia jurorów zasiadających w komisjach konkursowych, uwagi instruktorów i nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież, to wszystko, zachęciło nas do zmian, które postaramy się sukcesywnie wprowadzać. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć formułę festiwalową o przegląd dla przedszkolaków. Mamy nadzieję, że Festiwal spełni nasze wspólne oczekiwania i tak jak w latach ubiegłych będziemy gościć zespoły i ich opiekunów – nie tylko z Województwa Śląskiego. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor” 2016.

TERMINARZ FESTIWALU I ZASADY OGÓLNE

CELE FESTIWALU:
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez praktyczne zapoznanie się z kulturą plastyczną, muzyczną, teatralną i taneczną,
dokonanie przeglądu i oceny dorobku uczniowskich zespołów artystycznych,
wymiana doświadczeń i pomysłów twórczych dla animatorów kultury i pedagogów,
inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki.

TERMINY:

  • Konkurs plastyczny - składanie prac do 18 marca 2016 r. w DK w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3
  • Konkurs recytatorski - 6 kwietnia 2016 r., godz. 9.00, MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2
  • Przegląd muzyczny - 7, 8 kwietnia 2016 r., godz.9.00, MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2
  • Przegląd teatralny - 11, 12 kwietnia 2016 r., godz. 9.00, DK w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3
  • Przegląd taneczny - 13, 14 kwietnia 2016 r., godz. 9.00, DK w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3
  • „Moja mała ojczyzna” - przegląd dla przedszkolaków – 15 kwietnia 2016 r., godz. 9.00, MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2

Zgłoszenia do przeglądów i konkursów:

  • recytatorski, muzyczny i „Moja mała ojczyzna” przyjmowane będą na adres: mdkjaworzno@onet.pl
  • teatralny i taneczny przyjmowane będą na adres: festiwaljawor@onet.pl

do dnia 11 marca 2016 r. tylko przez Internet.

Formularze zgłoszeniowe i regulaminy dla recytatorów, zespołów teatralnych, muzycznych, tanecznych oraz do konkursu plastycznego i konkursu „Moja mała ojczyzna" będą dostępne od dnia 29 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie www.mckis.jaw.pl oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie www.mdk.jaw.pl

Harmonogramy występów będą udostępnione na stronie organizatora na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Festiwalu.

Organizatorzy zastrzegają, że na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu nie będą uwzględniane żadne zmiany w harmonogramach (termin występu, repertuar, ilość osób występujących). O rezygnacji z występu należy powiadomić organizatorów na trzy dni przed terminem. Oceny uczestników dokona powołane przez organizatorów jury, w skład którego wejdą specjaliści z dziedziny muzyki, teatru, tańca i plastyki.
Festiwal JAWOR 2016 zakończy prezentacja nagrodzonych zespołów podczas Koncertu Galowego w dniu 20 maja 2016 r. o godzinie 11.00 w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej przy ulicy Jagiellońskiej 3.

Nagrody nieodebrane przez laureatów lub ich przedstawicieli przejdą na własność organizatorów.
Wszelkich informacji udzielają: MCKiS Dom Kultury w Szczakowej – tel. 32 617 75 38, MDK w Jaworznie – tel. 32 762 92 20