decor-gora-home

baner-kultura-1baner-sport-1baner-kultura-2baner-sport-2baner-kultura-3baner-sport-3baner-kultura-4baner-sport-4baner-kultura-5baner-sport-5baner-kultura-6baner-sport-6

powrot-kulturapowrot-sportarchiwum

Komunikat Dyrektora MCKiS w związku z przeniesieniem zajęć Klubu MCKiS „Wega”

logo mckis pngW związku z przeniesieniem zajęć Klubu MCKiS „Wega" z budynku przy ul. Ciężkowickiej 68 do Szkoły Podstawowej nr 18 w Ciężkowicach informuję:

Temat budynku, którym zarządza LKS „Ciężkowianka" ciągnie się od prawie roku. Dzisiaj wiadomo, że LKS nie skorzystał z prawa do wykupu budynku za 1% wartości i w związku z tym przestała obowiązywać umowa, którą miał z gminą. Miejskie Centrum Kultury i Sportu do tej pory wynajmowało pomieszczenia od LKS, ale w momencie utraty prawa do lokalu przez LKS umowa najmu przestała obowiązywać.

Według tej umowy Klub MCKiS „Wega" prowadził swoją działalność w ustalonych pomieszczeniach i godzinach. Z tego tytułu MCKiS płacił LKSowi miesięcznie określoną zryczałtowaną kwotę. Poza wynajmowanymi przez MCKiS godzinami LKS swobodnie dysponował tymi pomieszczeniami. Dzisiaj sytuacja jest inna. Budynek jest w okresie przejmowania przez nowego zarządcę, czyli Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Dwa odrębne podmioty (stowarzyszenie LKS i instytucja kultury MCKiS) muszą podpisać odrębne umowy z zarządcą. Korzystanie z tych samych pomieszczeń jest niemożliwe (rozliczenie mediów, odpowiedzialność za majątek, sprzątanie). Pierwszeństwo w ustaleniu zasad korzystania z obiektu z przyczyn oczywistych ma stowarzyszenie LKS „Ciężkowianka".

Dotychczasowa praktyka dowiodła, że jakiekolwiek decyzje podejmowane są bardzo długo i są następstwem wielomiesięcznych dyskusji. W związku z powyższym MCKiS stanął przed wyborem: albo zawiesić działalność swojego Klubu „Wega" na czas nieokreślony, albo przenieść ją do innego lokalu. Rozważaliśmy przeniesienie działalności do swojego Domu Kultury w Szczakowej lub znalezienie innego miejsca w Ciężkowicach. Decyzję musieliśmy podjąć szybko, ponieważ w najbliższej perspektywie mamy zajęcia feryjne.

Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach Annie Hassa za zrozumienie powagi sytuacji i umożliwienie prowadzenia naszych zajęć w jej placówce już od 12 stycznia 2015 roku. Dzięki temu zajęcia zostały zawieszone tylko na cztery dni: 5, 7, 8 i 9 stycznia. Umowa obowiązuje do końca marca z możliwością przedłużenia. Pozwoli to na wstępną ocenę działalności w nowych warunkach. Mam nadzieję, że w tym terminie sprawa się wyjaśni i będę mógł podjąć decyzję o stałym miejscu funkcjonowania Klubu MCKiS „Wega" w Ciężkowicach. Nowa lokalizacja nie zamyka możliwości organizowania wspólnych inicjatyw MCKiS ze stowarzyszeniem LKS, otwiera za to nowe możliwości współpracy MCKiS ze szkołą.

Mirosław Ciołczyk

Dyrektor MCKiS