Bieg dla Dzieci2018-10-22T12:41:24+00:00

Project Description

Bieg dla dzieci

Bieg dla Dzieci to ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem cykliczna impreza towarzysząca Międzynarodowemu Biegowi Ulicznemu. Przez wiele lat najmłodsi zawodnicy startowali w swoich zmaganiach tuż przed biegiem głównym, jednak ze względu na rosnącą liczbę uczestników i spowodowane tym trudności logistyczne, uniemożliwiające przeprowadzenia dwóch masowych imprez w jednym czasie, Bieg dla Dzieci zyskał oddzielny termin i lokalizację.

Od 2017 roku Bieg dla Dzieci odbywa się na jaworznickich Plantach, w pobliżu Galerii Handlowej „Galena”, która jest obecnie partnerem imprezy. Zawody rok rocznie przyciągają na start całe rodziny, a w zmaganiach biorą udział nawet maluchy, które dopiero zaczęły naukę przedszkolną.

Regulamin Biegu dla Dzieci – edycja 2018

2 września (niedziela) – START godz. 15.00

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Biegu dla Dzieci do lat 12 lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

Organizatorzy:

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Centrum Handlowe „Galena” w Jaworznie

Kategorie wiekowe (osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców):

 • I kat. K i M – 2012 i młodsi – 150 m
 • II kat. K i M – 2010-2011 – 350 m
 • III kat. K i M – 2008-2009 – 650 m
 • IV kat. K i M – 2006-2007 – 750 m

Zapisy:

Zapisu do Biegu Dzieci może dokonać osobiście nieletni zawodnik, w obecności prawnego opiekuna, za okazaniem legitymacji szkolnej.

Zapisu można dokonać wyłącznie w dniu imprezy, w biurze zawodów. Wcześniejsze zgłoszenia nie są przyjmowane. Biuro zawodów, zlokalizowane przed wejściem głównym do CH „Galena”, czynne jest w dniu zawodów – 2 września (niedziela) 2018 r. – od godz. 12.45.

Udział w Biegu dla Dzieci jest bezpłatny!! Przy zgłoszeniu nie pobiera się wpisowego.

Dla pierwszych 500 zgłoszonych do biegu osób organizator zapewnia okolicznościowe koszulki.

Nagrody:

Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal i upominek. Dodatkowo, zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez CH Galena.

Program imprezy:

 • 12.45 – otwarcie biura zawodów
 • 14.45 – zamknięcie biura zawodów
 • 15.00 – start biegu od najmłodszej kategorii (w przypadku większej liczby zawodników start kategorii wiekowych podzielony na serie)
 • ok 17.30 – zakończenie imprezy i wręczenie nagród

Postanowienia końcowe:

 • Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Uwaga!!! Organizator nie zezwala na pomoc dzieciom uczestniczącym w biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

Trasa biegu

Trasa Biegu dla Dzieci, na wszystkich dystansach –  150 m, 350 m, 650 m, 750 m, wyznaczona jest na jaworznickich Plantach. Biuro zawodów znajduje się natomiast przy wejściu głównym do Galerii Handlowej „Galena”.

Trasa Biegu dla Dzieci

Aktualności

 • dzieci-na-starcie

Tłum młodych biegaczy

06/09/2018|Bieg dzieci, Puls Jaworzna, Sport, Wydarzenia|

Kolejny rekord frekwencji, spora dawka emocji dla startujących i rodziców, świetna zabawa oraz atrakcyjne nagrody - za nami Bieg dla Dzieci 2018! Na starcie tegorocznej imprezy, towarzyszącej od lat dojrzalszemu [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno