str-glowna-tlo-sokol

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny "Sosina" ul.Bukowska

Osoby odpowiedzialne:            
    
Zbigniew Lorek – Specjalista ds. obiektu                        tel. 728 869 608

CENNIK

Ośrodek położony jest w odległości 10 km od centrum miasta w otoczeniu kompleksu leśno-łąkowego. Zbiornik o powierzchni 50 ha służy celom rekreacyjnym oraz do uprawiania sportów wodnych. Na terenie obiektu położone są ośrodki wypoczynkowe, kluby żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, funkcjonuje kąpielisko strzeżone oraz sezonowe punkty gastronomiczno-handlowe. Istnieje również możliwość uprawiania wędkarstwa, korzystania z boisk do siatkówki plażowej oraz grzybobrania w okolicznych lasach.

sosina01a sosina02a
sosina03a sosina04a

 Legenda do panoram:
w lewo w prawo w gore w dol przyblizenie oddalenie autoobrot pelny ekran
w lewo w prawo w górę w dół przybliżenie oddalanie autoobrót pełny ekran

kółkiem myszy - przybliżamy i oddalamy

trzymając lewy przycisk myszy i poruszając myszką przesuwamy panoramę:w lewo w prawo w górę w dół

 

 Regulaminporządkowy Ośrodka Wypoczynkowo - Rekreacyjnego "Sosina" w Jaworznie

 1. Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Sosina” zwany dalej Ośrodkiem, jest obiektem ogólnie dostępnym służącym do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów. Istnieje również możliwość korzystania z ośrodków wypoczynkowych, klubów żeglarskich, wypożyczalni sprzętu wodnego, kąpieliska strzeżonego oraz sezonowych punktów gastronomicznych.
 2. Mapa sytuacyjna, będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu przedstawia plan Ośrodka, ze wskazaniem między innymi: strefy ciszy, strefy sportów wodnych, wyspy, plaży, kąpieliska, ciągów komunikacyjnych.
 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Na terenie Ośrodka zabrania się:
 • przebywania ze zwierzętami w obrębie kąpieliska strzeżonego i plaż piaszczystych,
 • kąpania zwierząt w zbiorniku wodnym,
 • pozostawiania odchodów zwierzęcych,
 • palenia ognisk i grillowania poza miejscami wyznaczonymi,
 • zanieczyszczania terenu, wycinania drzew, krzewów i gałęzi,
 • używania w rejonie plaż i zbiornika wodnego środków chemicznych,
 • poruszania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, dotyczy to w szczególności używania motorowerów, motocykli i quadów w rejonie skarp, piaszczystych plaż oraz terenów zielonych,
 • rozstawiania namiotów oraz ustawiania przyczep kempingowych poza obszarem wyznaczonym do biwakowania,
 • wędkowania ze sprzętu pływającego,
 • wstępu na wyspę znajdującą się w strefie ciszy,
 • korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym o mocy powyżej 4 KM, z zastrzeżeniem ust. 5.
 1. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym o mocy powyżej 4 KM uprawnione są:
 • WOPR,
 • Policja,
 • Straż Pożarna,
 • Straż Rybacka,
 • służby administratora obiektu,
 • inne podmioty na podstawie specjalnego zezwolenia administratora obiektu w obszarze zaznaczonym na mapie sytuacyjnej jako strefa sportów wodnych.
 1. Kąpielisko strzeżone organizowane jest w sezonie letnim.
 2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka z psem powinna sprawować nad nim pełną kontrolę poprzez użycie smyczy oraz kagańca.
 4. Działalność gastronomiczno-handlowa może odbywać się jedynie za zezwoleniem administratora obiektu.

Regulamin przyjęty Uchwałą nr XXVI/374/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012r.