II Rowerowy i Pieszy Rajd na orientację - Jaworzno 2017

ZGŁOSZENIE DO
3. Rowerowy i Pieszy Rajd na orientację
- Jaworzno 2017

DANE OSOBOWE

Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Kategoria:
Trasa:
Telefon:
Adres e-mail:

Oświadczam, że akceptuję regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku.