Zgłoszeń w bazie jest: 0  

ZAPISY NA
Kupony do MULTIKINA
DLA OBSZARU KONSULTACYJNEGO JBO NR 15


DANE OSOBOWE

Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
Ulica:
Nr (domu/lokalu)
PESEL:
Telefon:
Adres e-mail:(*)
Uwagi dla organizatorów:(*)
(*)

- pole niewymagane

Oświadczam, że akceptuję regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb zorganizowania wyjścia do kina, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)