Najnowsze informacje z placówek MCKiS Jaworzno

  • nordic-walking

“Nocne marki” w I Nocnym Rajdzie!

18/10/2019|

Marsz z kijkami to coraz popularniejsza forma rekreacji w Jaworznie. Mieszkańców miasta nie trzeba zbyt długo namawiać na taki spacer, nawet jeśli ma się on [...]

  • warsztaty-pisania-listów

Napisz proszę chociaż krótki list…

16/10/2019|

"Napisz proszę chociaż krótki list…". Tak śpiewała przed laty Halina Frąckowiak. Jej prośba aktualnie nabiera nowego znaczenia. Kto dziś pisze listy na papierze? 9 października, [...]

  • scena-teatralna

Zapraszamy na zajęcia teatralne!

08/10/2019|

Zajęcia teatralne stwarzają doskonałą okazję do wszechstronnego rozwoju, gdyż pozwalają na lepsze poznanie siebie, rozwinięcie kreatywności, zbudowanie dystansu wobec swoich słabości, a także umożliwiają zapoznanie [...]

  • rozgrywki-scrabble

Słowne pojedynki

07/10/2019|

"Stopiłeś" to najlepiej punktowane słowo, ułożone podczas XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Jaworzna w Scrabble. Ułożył je Krzysztof Kałuża z Sosnowca, zdobył za nie aż 176 punktów. [...]

Wszystkie informacje z placówek MCKiS Jaworzno