Ogromny zastrzyk finansowy trafił do naszego miasta. Dodatkowe pieniądze to wsparcie od rządu . W piątek, 26 czerwca, Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna, odebrała z rąk Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka województwa śląskiego, symboliczny czek na blisko 8 mln zł. To pieniądze na inwestycje.

Oprócz tych pieniędzy, w ostatnim czasie, ponad 2 mln zł otrzymał jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny, a 125 tys. zł udało się zdobyć jaworznickim urzędnikom na zakup kolejnych 41 laptopów, które służyć będą uczniom. Dodatkowe pieniądze pomogą w walce z finansowymi skutkami pandemii.

Pieniądze ze specjalnego Funduszu Inwestycji Samorządowych będzie można wykorzystać na społecznie niezbędne inwestycje. Chodzi tu m.in. o remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, a także na pozostałe kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców lokalne działania.

Cieszę się, że Jaworzno otrzymało wsparcie rządowe na inwestycje w mieście. Prezydent RP Andrzej Duda, inicjując Fundusz Inwestycji Samorządowych, chciał pomóc samorządom i zapewnić wsparcie, które realnie zapobiegnie rezygnowaniu przez samorządy z inwestycji przygotowanych i zaplanowanych już w ich tegorocznych budżetach. To przełomowy program, który jeszcze szybciej i sprawniej pozwoli przezwyciężyć kryzys gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa, a samorządom umożliwi dokończenie ważkich dla miast inwestycji. W skali całego kraju zostanie rozdysponowane 6 mld zł. Oto dowód potwierdzający jak skutecznie i zgodnie z rzeczywistymi potrzebami działa samorządowa tarcza antykryzysowa – mówi Dariusz Starzycki.

Pieniądze będą przyznawane gminom bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w Polsce. Wysokość przekazanych środków będzie zależeć od wartości planowanych przez gminy i powiaty inwestycji.

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o przyznanej dotacji dla Jaworzna w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Odczuwamy finansowe skutki pandemii. Do tej pory wydaliśmy prawie 3 mln zł na działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zaplanowane w budżecie miasta dochody były na obniżonym poziomie. Teraz, dzięki prawie 8 mln zł, będziemy mogli dalej inwestować i poprawiać warunki życia jaworznian. To także wymierne zabezpieczenie finansowe dla miejskiego budżetu – podkreśla Monika Bryl.

Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny otrzymał ponad 2 mln złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Potwierdzenie otrzymania grantu pod koniec czerwca odebrała dyrektor jaworznickiego szpitala Gabriela Buczkowska z rąk Dariusza Starzyckiego. Natomiast za 125 tys. zł z projektu grantowego “Zdalna Szkoła plus” gmina kupi 41 laptopów. To będą kolejne komputery, z których korzystać mogli będą uczniowie i nauczyciele. W ciągu ostatnich trzech miesięcy urzędnicy zdobyli w sumie 225 tysięcy złotych wsparcia dla jaworznickiej edukacji, kupując za te pieniądze 70 laptopów.

Tekst: Grażyna Dębała