“Napisz proszę chociaż krótki list…”. Tak śpiewała przed laty Halina Frąckowiak. Jej prośba aktualnie nabiera nowego znaczenia. Kto dziś pisze listy na papierze? 9 października, w Światowym Dniu Pisania Listów, w Klubie MCKiS “Wega” zachęcano do kultywowania sztuki odręcznego pisania korespondencji.

Epistolografia w dobie internetu i cyfryzacji to prawdziwe wyzwanie. Na porządku dziennym są smsy, e-maile, kontakt za pośrednictwem Facebooka, Messengera. Dlatego w “Wedze” rozpoczęto od zapoznania się z elementami składowymi listu. Oglądano wzory listów. Dowiedziano się, że list nie powinien obyć się bez wpisania: daty, miejscowości, nagłówka zawierającego zwrot do adresata, formuły pożegnania oraz podpisu. Rzecz jasna nie można zapomnieć o treści, którą nadawca chce przekazać odbiorcy.

Potem przyszedł czas na sporządzenie odręcznych wiadomości tekstowych. Młodzi ludzie pisali do kolegów, o tym, co im się przydarzyło w weekend. Chwalili się wyjazdem do Warszawy na koncert lub na mecz. Nadmieniali, że nie mogą doczekać się spotkania z adresatem. Przelewali na papier emocje związane ze zbliżającymi się zawodami sportowymi.

Tekst: Wanda Ciołczyk