Bardzo uroczyście obchodziliśmy w naszym mieście 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Miejskie obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji ofiar II wojny światowej w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie obelisku z tablicą upamiętniającą pomordowanych jaworznian. Obelisk stanął na rondzie XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej. O nadanie tej nazwy i ustawienie tam pamiątkowej tablicy zabiegali mieszkańcy, których członkowie rodzin stracili życie w walce o wolność i polskość.

W tym miejscu czcimy ofiary tragedii, jaką było rozbicie XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej, czego konsekwencją były zbiorowe egzekucje, masowe aresztowania i śmierć wielu osób wspominał Adrian Rams, historyk z Muzeum Miasta Jaworzna.

W niedzielnej uroczystości uczestniczyli m.in. Paweł Silbert, prezydent naszego miasta, Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi, Maria Materla, radna Sejmiku Wojewódzkiego, Łukasz Curyło, dyrektor PUP i przewodniczący Stowarzyszenia Katolickiego “Przyjaźń Jaworznicka”, Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna. Były rodziny zamordowanych i mieszkańcy.

Naszym zadaniem jest ocalić pamięć o tamtych wydarzeniach – podkreślił Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Przy pamiątkowej tablicy o losach swojej rodziny opowiedział jaworznianin, Wojciech Knapik.

W tamtych tragicznych czasach nie było rodziny, która by była wolna od ran wojennych, ginęli młodzi, starsi, kobiety, dzieci. 1 września 1939 roku zmienił się świat. A dziś, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przychodzi refleksja, że często nie doceniamy, jakie mamy szczęście, żyjąc w czasach pokoju, będąc obywatelami Europy i ciesząc się swobodą, która stała się standardem, a nie marzeniem – mówił.

O losach rodzin ze Starej Huty, gdzie rozegrała się duża część tragedii, związanej z rozbiciem batalionu, wspominał też Stanisław Kilian. W niedzielę otwarto też wystawę “Dramat XX wieku: Jaworznianie i Jaworzno w czasie II wojny światowej” w Muzeum Miasta Jaworzna.

W ramach rocznicowych obchodów odbyły się też koncerty w Teatrze Sztuk oraz na jeleńskim rynku.

Tekst: GD