irena-wojtanowicz-stadlerIrena Wojtanowicz-Stadler
naczelnik Wydziału Edukacji UM w Jaworznie

Przed nami rok szkolny w dobie pandemii, który stawia przed nami wiele wyzwań, ale jestem dobrej myśli. Wszyscy dyrektorzy, nauczyciele są gotowi do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, organizacji pracy szkoły i kształcenia uczniów w myśl wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracują nad organizacją 1 września, wypracowują wewnętrzne procedury, przygotowują się do pracy w trybie stacjonarnym. Priorytetem jest tu bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej również stworzenie odpowiedniego klimatu wewnątrz każdej placówki. Chcemy, by uczniowie czuli się dobrze, a rodzice mieli pewność, że to, co zostało przygotowane dla ich dzieci, jest w pełni bezpieczne. Wiele ludzi jest zaangażowanych w przygotowanie szkół do nowego roku, cały czas mamy wsparcie prezydenta miasta i jego pełnomocnika ds. oświaty.

Początek nowego roku szkolnego już za niespełna tydzień. W Jaworznie obejmie on 10 106 uczniów. Wraz z początkiem września edukację rozpocznie też 2469 przedszkolaków.

Mimo że do rozpoczęcia zajęć zostało niewiele czasu, to pewne jest właściwie tylko to, że przed nami rok szkolny pełen wyzwań. Uczniowie deklarują, że tęsknią już za szkołą, nauczyciele, że dość mają pracy zdalnej, a dyrektorzy placówek oświatowych gorączkowo opracowują procedury, które w czasie pandemii zapewnią wszystkim bezpieczeństwo.

Wydział Edukacji we współpracy z dyrektorami miejskich jednostek oświatowych w Jaworznie opracował na czas trwania epidemii COVID-19 procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina – wyjaśnia Dawid Litka z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Przygotowane procedury dotyczą między innymi organizacji zajęć, zasad obowiązujących w szkolnych stołówkach i tych związanych z dezynfekcją powierzchni i wietrzeniem pomieszczeń. Gotowe są też procedury na wypadek potwierdzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Wiadomo, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej generalnie noszenie maseczek w szkołach nie będzie obowiązkowe. Mimo to, dyrektorzy poszczególnych placówek mogą wprowadzić w tym zakresie inne zasady. I wprowadzają.

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo na terenie szkoły i podczas lekcji obowiązuje od 1 września bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy. Bardzo prosimy o zaopatrzenie się w te środki ochrony – to apel do uczniów I LO w Jaworznie.

Nieco inaczej będzie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Tutaj uczniowie nie siedzą w ławkach, bo uczą się zawodu w specjalnych pracowniach.

U nas zajęcia odbywają się w grupach. Salę wypełniają raczej urządzenia, które będą na bieżąco dezynfekowane, niż osoby, więc w czasie zajęć maseczki nie będą konieczne. Trzeba będzie je zakładać, kiedy dystans społeczny będzie się zmniejszał, na przykład, kiedy uczeń będzie rozmawiał z nauczycielem – wyjaśnia Tomasz Łakomski, dyrektor CKZ w Jaworznie.

Wiadomo też, że pandemia pokrzyżowała nieco plany związane z remontem Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie. Budynek przy ulicy Nauczycielskiej został uszkodzony w konsekwencji działalności górniczej. Uczniowie opuścili swoją szkołę w listopadzie 2018 roku. Uczą się teraz w budynku przy ulicy Sportowej w centrum miasta. Taka sytuacja jeszcze trochę potrwa.

Aktualny stan pandemii w znacznym stopniu ograniczył możliwości świadczenia usług przez firmy projektowe oraz wykonawcze i pomimo wszelkich starań ze strony TAURON Wydobycie S.A. termin realizacji projektu nie jest możliwy do utrzymania. Nowy termin wykonania projektu ustalono na 31 grudnia br. przy zachowaniu terminu naprawy, to jest 31 grudnia 2021 r. Do czasu zakończenia prac remontowych w budynku SP 20 uczniowie będą kontynuować naukę w dotychczasowej lokalizacji szkoły przy ul. Sportowej – zapowiada Dawid Litka.

Mimo trudności wywołanych pandemią na uczniów wracających po wakacyjnej przerwie czekać będą miłe niespodzianki. Tradycyjnie już w wakacje przeprowadzono remonty. W SP 3 wyremontowano salę gimnastyczną. Pomalowany został też korytarz. W SP 5 również wyremontowano salę gimnastyczną, a w kilku salach i szkolnej bibliotece naprawiono posadzki. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przebudowano kuchnię, a w SP 6 pomalowano korytarze i szatnie. Koszt wszystkich prac remontowych to 2 135 512 zł. Najdroższa jest termomodernizacja Przedszkola nr 9 – blisko 476 tys. zł.

W PM 9 termomodernizacja będzie trwała do 30 września 2020. Natomiast w pozostałych budynkach odbiór robót nastąpi przed rozpoczęciem roku szkolnego – zapowiada Paweł Ryba z Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Tekst: Grażyna Dębała