Alicja Dudek została uhonorowana dyplomem “Za zasługi dla miasta Jaworzna”. Jaworznianka jest poetką, członkinią Stowarzyszenia Twórców Kultury, harcerką i społeczniczką. Udziela się charytatywnie, a jej wierszy uczą się uczniowie jaworznickich szkół.

Każdy z nas w pierwszym dniu życia otrzymuje od losu szkatułę pełną darów, uczuć, zamierzeń, planów i marzeń. Z biegiem lat jest ona coraz bardziej pusta i niewiele w niej zostaje. W mojej szkatule znajdują się jeszcze skarby: zrozumienie, uznanie, sympatia, życzliwość ludzka, przyjaźń – podkreślała poetka po otrzymaniu dyplomu.
Dzisiaj, po latach, jestem bardzo szczęśliwa, bo wokół mam przyjaciół i uczestniczę w bardzo ważnym momencie mojego życia, jakim jest otrzymanie tej zaszczytnej nagrody – dodała.

Alicja Dudek urodziła się 12 stycznia 1932 roku, a swoje pierwsze wiersze napisała już w latach 40. XX wieku. Ma ich na koncie już ponad tysiąc. Melodię do jej utworów komponowali nasi lokalni muzycy, np. Eugeniusz Puchalski czy nieżyjący już Zbigniew Rutkowski. Życie zawodowe jaworznianka związała z Miejskim Domem Kultury. Zajmowała się zespołami taneczno-rytmicznymi. Uczyła też gotowania, ponieważ skończyła szkołę gastronomiczną. Od 1975 do 1977 roku była członkinią Grupy Młodych Twórców w MDK. Do dzisiejszego Stowarzyszenia Twórców Kultury wstąpiła natomiast w 1986 roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej, dotyczącej uhonorowania Alicji Dudek, nadanie dyplomu “Za zasługi dla miasta Jaworzna” jest symbolicznym gestem doceniania niezwykle patriotycznej i obywatelskiej postawy, jaką jaworznianka prezentuje od wielu dziesięcioleci, tym samym wzbogacając Jaworzno o kolejny przykład do naśladowania, powielania i utrwalania tak prospołecznego wizerunku w mieście.

Dyplom, kwiaty, życzenia i podziękowania zasłużona poetka odebrała 28 listopada w magistracie, podczas sesji Rady Miejskiej.

Tekst:AZ-H