Project Description

“Bieg dla Dzieci” – Festiwal Biegania dla Dzieci do lat 14

“Bieg dla Dzieci”, którego nazwa w tym roku została poszerzona, to ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem cykliczna impreza towarzysząca Międzynarodowemu Biegowi Ulicznemu. Przez wiele lat najmłodsi zawodnicy startowali w swoich zmaganiach tuż przed biegiem głównym, jednak ze względu na rosnącą liczbę uczestników i spowodowane tym trudności logistyczne, uniemożliwiające przeprowadzenia dwóch masowych imprez w jednym czasie, “Bieg dla Dzieci” zyskał oddzielny termin i lokalizację.

W roku 2017 i 2018 Bieg dla Dzieci odbywał się na jaworznickich Plantach, w pobliżu Galerii Handlowej “Galena”, która była partnerem imprezy.

W 2019 r. zawody, podobnie jak Międzynarodowy Bieg Uliczny, odbył się na Stadionie Miejskim “Victoria”, przy ul. Krakowskiej 8. Nowa, duża przestrzeń pozwoliła na dodatkowe uatrakcyjnienie imprezy, poprzez zorganizowanie rodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego, na którym było sporo atrakcji zarówno dla startujących, jak i kibiców biorących udział w wydarzeniu. 

Zawody rokrocznie przyciągają na start całe rodziny, a w zmaganiach biorą udział nawet przedszkolaki.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,
Festiwal Biegania dla Dzieci do lat 14 – edycja 2020,
który zaplanowany był na 31 maja,
NIE ODBĘDZIE SIĘ.

“Bieg dla Dzieci” – Festiwal Biegania dla Dzieci do lat 14

Regulaminy imprezy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
  6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Trasa “Biegu dla Dzieci”

W przygotowaniu.

Aktualności z imprez biegowych MCKiS Jaworzno

  • międzynarodowy-bieg-uliczny

Bieg Uliczny – odwołany

29/04/2020|Bieg uliczny, MCKiS, Sport|

Informujemy wszystkich sympatyków Biegu Ulicznego w Jaworznie, że zaplanowana na 12 września 2020 roku 25 edycja naszej imprezy nie odbędzie się. Dynamiczna sytuacja epidemiczna panująca w naszym kraju oraz wprowadzone [...]

  • bieg-crossowe

III Patriotyczny Bieg Crossowy – podsumowanie

14/10/2019|Bieg crossowy, MCKiS, Sport|

W sobotę 12 października odbyła się trzecia edycja Patriotycznego Biegu Crossowego w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tegoroczną bazę biegu zlokalizowano na terenie Centrum Edukacji Geologiczno - Ekologicznej "GEOsfera", a [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno