Project Description

“Bieg dla Dzieci” – Festiwal Biegania dla Dzieci do lat 14

“Bieg dla Dzieci”, którego nazwa w tym roku została poszerzona, to ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem cykliczna impreza towarzysząca Międzynarodowemu Biegowi Ulicznemu. Przez wiele lat najmłodsi zawodnicy startowali w swoich zmaganiach tuż przed biegiem głównym, jednak ze względu na rosnącą liczbę uczestników i spowodowane tym trudności logistyczne, uniemożliwiające przeprowadzenia dwóch masowych imprez w jednym czasie, “Bieg dla Dzieci” zyskał oddzielny termin i lokalizację.

W roku 2017 i 2018 Bieg dla Dzieci odbywał się na jaworznickich Plantach, w pobliżu Galerii Handlowej “Galena”, która była partnerem imprezy.

W 2019 r. zawody, podobnie jak Międzynarodowy Bieg Uliczny, odbędą się na Stadionie Miejskim “Victoria”, przy ul. Krakowskiej 8. Nowa, duża przestrzeń pozwoli na dodatkowe uatrakcyjnienie imprezy, poprzez zorganizowanie rodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego, na którym znajdzie się sporo atrakcji zarówno dla startujących, jak i kibiców biorących udział w wydarzeniu. 

Zawody rokrocznie przyciągają na start całe rodziny, a w zmaganiach biorą udział nawet przedszkolaki.

Najbliższy Festiwal Biegania dla Dzieci do lat 14 zaplanowany jest na
1 września 2019 r.
Zapraszamy do udziału!

“Bieg dla Dzieci” – Festiwal Biegania dla Dzieci do lat 14

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w “Biegu dla Dzieci” – Festiwalu Biegania dla dzieci do lat 14 lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul.Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
1 września 2019 r. – Stadion Miejski „Victoria” – ul. Krakowska 8

Harmonogram:

 • 13.30 – 14.50 – zapisy kategorii I (rocznik 2014) oraz kategorii II (rocznik 2013) – dziewczęta i chłopcy
  15.00 – start kategorii I rocznik 2014 (150 metrów – najpierw dziewczęta, potem chłopcy)
  po zakończeniu dystansu – ceremonia dekoracji zwycięzców kategorii I
  15.30 – start kategorii II rocznik 2013 (150 metrów – najpierw dziewczęta, potem chłopcy)
  po zakończeniu dystansu – ceremonia dekoracji zwycięzców kategorii II
 • 15.00 – 15.50 – zapisy kategorii III (rocznik 2011 – 2012) – dziewczęta i chłopcy
  ok. 16.00 – start kategorii III rocznik 2011 – 2012 (350 metrów, 1 okrążenie – najpierw dziewczęta, potem chłopcy)
  po zakończeniu dystansu – ceremonia dekoracji zwycięzców kategorii III
 • 16.00 – 16.50 – zapisy kategorii IV (rocznik 2009 – 2010) – dziewczęta i chłopcy
  ok. 17.00 – start kategorii IV rocznik 2009 – 2010 (350 metrów, 1 okrążenie – najpierw dziewczęta, potem chłopcy)
  po zakończeniu dystansu – ceremonia dekoracji zwycięzców kategorii IV
 • 17.00 – 17.50 – zapisy kategorii V (rocznik 2007 – 2008) oraz kategorii VI (roczniki 2005 – 2006) – dziewczęta i chłopcy
  ok. 18.00 – start kategorii V rocznik 2007 – 2008 (700 metrów, 2 okrążenia – najpierw dziewczęta, potem chłopcy)
  po zakończeniu dystansu – ceremonia dekoracji zwycięzców kategorii V
  ok. 18.30 – start kategorii VI rocznik 2005 – 2006 (1050 metrów, 3 okrążenia – najpierw dziewczęta, potem chłopcy)
  po zakończeniu dystansu – ceremonia dekoracji zwycięzców kategorii  VI
 • ok 19.00 – zakończenie imprezy

KATEGORIE WIEKOWE (Osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców)

 • I kat. K i M – 2014  – 150 m
 • II kat. K i M – 2013 – 150 m
 • III kat. K i M – 2011 – 2012 – 350 m
 • IV kat. K i M – 2009 – 2010 – 350 m
 • V kat. K i M – 2007 – 2008 – 700 m
 • VI kat. K i M – 2005 – 2006 – 1050

Zawodnicy z miejsc I-III otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Biuro zawodów czynne w dniu imprezy 1 września (niedziela) 2019 roku na Stadionie przy ulicy Krakowskiej 8
Start i meta: murawa Stadionu.

Zapisu może dokonać zawodnik tylko w obecności prawnego opiekuna za okazaniem legitymacji szkolnej (posiadanie legitymacji szkolnej nie dotyczy kategorii I i II). Dla 600 zgłoszonych do biegu organizator zapewnia okolicznościowe koszulki, w których zawodnicy mogą wystartować. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez MCKiS Jaworzno.
Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal i napój na mecie. Przy zgłoszeniu do biegu nie pobiera się wpisowego. Do Festiwalu Biegowego dla Dzieci organizator nie przyjmuje wcześniejszych zgłoszeń. Organizator nie zezwala na pomoc dzieciom uczestniczącym w biegu pod rygorem dyskwalifikacji uczestnika.

POMIAR CZASU

Podczas biegu pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów zamontowanych w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji chipa. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Bezpośrednio po zakończeniu swojego biegu zawodnik ma obowiązek zwrócić numer startowy w wyznaczonym przy mecie namiocie, gdzie otrzyma pamiątkowy medal i napój.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Trasa “Biegu dla Dzieci”

Trasa “Biegu dla Dzieci”, na wszystkich dystansach – 150 m, 350 m, 700 m i 1050 m, wyznaczona będzie w 2019 r. na murawie Stadionu Miejskiego “Victoria”, przy ul. Krakowskiej 8. Tam też będzie ulokowane Biuro Zawodów i zaplecze imprezy. Limit startujących ustalono na 600 osób!

Kategorie wiekowe i dystanse:

Kategoria Roczniki Dystans
I 2014 150 m
II 2013 150 m
III 2011-2012 350 m
IV 2009-2010 350 m
V 2007-2008 700 m
VI 2005-2006 1050 m

Osobne klasyfikacje dziewcząt i chłopców.

bieg-dzieci

Aktualności z imprez biegowych MCKiS Jaworzno

 • bieg-crossowe

III Patriotyczny Bieg Crossowy – podsumowanie

14/10/2019|Bieg crossowy, MCKiS, Sport|

W sobotę 12 października odbyła się trzecia edycja Patriotycznego Biegu Crossowego w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tegoroczną bazę biegu zlokalizowano na terenie Centrum Edukacji Geologiczno - Ekologicznej "GEOsfera", a [...]

 • bieg-crossowy

Spotkajmy się na starcie

01/10/2019|Bieg crossowy, MCKiS, Puls Jaworzna, Sport|

Trwają zapisy na III Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Impreza dla miłośników biegania odbędzie się w sobotę, 12 października, o godz. 10.00 w GEOsferze. Uczestnicy będą [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno