Project Description

Patriotyczny Bieg Crossowy

Biegi to kolejna dyscyplina sportu, która w wymiarze amatorskim bije rekordy popularności w naszym kraju, a organizowane imprezy są oblegane przez fanów joggingu. Nie inaczej jest w samym Jaworznie, dlatego – wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu biegaczy – do bogatego kalendarza wydarzeń sportowych, dołączyło kolejne!

Patriotyczny Bieg Crossowy to jedna pętla o długości 10 km, poprowadzona drogami szutrowymi przez ciekawy krajobrazowo teren. Trasa dwóch pierwszych edycji imprezy wytyczona była pomiędzy zbiornikiem wodnym “OWR Sosina” a osiedlem Ciężkowice, a start i meta zawodów zlokalizowane były nad najpopularniejszym zbiornikiem wodnym w Jaworznie. W roku 2019, w związku z rewitalizacją Sosiny, baza imprezy przeniesiona została w malowniczy rejon kamieniołomu Sadowa Góra, do ośrodka GEOsfera. Nowa lokalizacja pozwoli biegaczom na zapoznanie się z terenami zielonymi i skalnymi osiedli Warpie i Dobra.

W ramach imprezy każdy startujący może liczyć na pełną informatyczną obsługę zgłoszeń i wyników biegu oraz pamiątkowy medal na mecie.

Najbliższy Patriotyczny Bieg Crossowy zaplanowany jest na
10 października 2020 r.
Zapraszamy do udziału!

Regulaminy imprezy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
  6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
  7. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do 4. Patriotycznego Biegu Crossowego dostępny wkrótce!

Trasa biegu

W roku 2019, w związku z rewitalizacją Sosiny, baza imprezy przeniesiona została w malowniczy rejon kamieniołomu Sadowa Góra, do ośrodka GEOsfera. Nowa lokalizacja pozwoli biegaczom na zapoznanie się z terenami zielonymi i skalnymi osiedli Warpie i Dobra.

Patriotyczny Bieg Crossowy

Wyniki:

2017 2018 2019

Aktualności z imprez biegowych MCKiS Jaworzno

  • bieg-crossowe

III Patriotyczny Bieg Crossowy – podsumowanie

14/10/2019|Bieg crossowy, MCKiS, Sport|

W sobotę 12 października odbyła się trzecia edycja Patriotycznego Biegu Crossowego w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tegoroczną bazę biegu zlokalizowano na terenie Centrum Edukacji Geologiczno - Ekologicznej "GEOsfera", a [...]

  • bieg-crossowy

Spotkajmy się na starcie

01/10/2019|Bieg crossowy, MCKiS, Puls Jaworzna, Sport|

Trwają zapisy na III Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Impreza dla miłośników biegania odbędzie się w sobotę, 12 października, o godz. 10.00 w GEOsferze. Uczestnicy będą [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno