Project Description

Regaty Kajakowe

Regaty Kajakowe organizowane przez MCKiS Jaworzno mają na celu: propagowanie turystyki i sportu kajakowego oraz czynnego wypoczynku weekendowego, promocję Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych, a także rozszerzenie oferty sportowej dla fanów sportów wodnych.

Udział w regatach – oprócz mieszkańców Jaworzna – licznie biorą także zawodnicy przyjezdni. Zadaniem startujących jest jak najszybsze pokonanie 6 kilometrowej trasy, a rywalizacja odbywa się w szeregu kategorii: K1 mężczyzn, K1 kobiet, K2 mężczyzn, K2 kobiet oraz mikst.

Impreza odbywała się do tej pory na największym jaworznickim zbiorniku wodnym – Sosina – o powierzchni 50 ha, w roku 2019, w związku z rewitalizacją całego ośrodka, regaty zostaną przeniesione w inne miejsce. 

Najbliższe Regaty Kajakowe zaplanowane są na
21 września 2019 r.
Zapraszamy do udziału!

Regulaminy imprezy

ORGANIZATORZY

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul.Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67

PROGRAM IMPREZY

W TRAKCIE TWORZENIA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
  6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do 7. Regat Kajakowych udostępniony zostanie co najmniej miesiąc przed planowana imprezą!

Już teraz zachęcamy do rezerwowania terminu i udziału w imprezie!! 🙂


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Wyniki
Regat Kajakowych:

2018 2017 2016

Aktualności z kajakowych imprez MCKiS Jaworzno

  • start-regaty-kajakowe

Kajaki, to jest to!

28/09/2018|Puls Jaworzna, Regaty kajakowe, Sport, Wydarzenia|

Pięćdziesięcioro entuzjastów kajakarstwa wypłynęło 22 września na Sosinę, by rywalizować w szóstej już edycji jaworznickich Regat Kajakowych. Zanim zawody wystartowały, od sobotniego ranka, na teren ośrodka DB Cargo nad Zalewem [...]

  • uczestnicy-regat

Pora na regaty!

22/09/2018|Puls Jaworzna, Regaty kajakowe, Rekreacja, Sport, Wydarzenia|

Miłośnicy kajakarstwa znowu spotkają się na terenie OWR Sosina na szóstej edycji Regat Kajakowych organizowanych pod honorowym patronatem prezydenta naszego miasta. W tym roku impreza odbędzie się 22 września. Ruszyły [...]

Relacje video z wybranych imprez kajakowych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno