Project Description

Święto Rodziny

“Święto Rodziny”, czyli plenerowa impreza, tradycyjnie odbywająca się wiosną, to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu z najbliższymi. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna.

Pierwsza edycja imprezy, odbywająca się w 2016 r., przyciągnęła tłumy mieszkańców i od razu było wiadomo, że to święto musi być cyklicznie powtarzane!

Znakiem rozpoznawczym “Święta Rodziny” jest ogromna liczba atrakcji skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców, a także babć, dziadków, wujków i cioć.

Każdego roku organizatorzy dbają o to, by wszyscy, niezależnie od wieku, doskonale się bawili, a teren wydarzenia zamienia się w wielobarwną strefę zabawy. Przyjazna i rodzinna atmosfera sprzyja międzypokoleniowej integracji i zachęcają do aktywnego spędzania czasu oraz udziału w proponowanych animacjach, konkursach i quizach.

4. edycja Święta Rodziny

W tym roku jaworznickie rodziny będą świętować już po raz czwarty! Tym razem impreza odbędzie się na Stadionie MCKiS przy ul. Moniuszki 95, w niedziele – 26 maja. A wszelkie atrakcje będą dostępne od godziny 13.00.

WYSTĘPY SCENICZNE

Na “Azotanii” ustawione zostaną dwie sceny. Na głównej, zlokalizowanej na murawie boiska, zaprezentują się między innymi przedszkolaki z PM nr 12 i PM nr 27, laureaci tegorocznego konkursu Mini Playback Show, zespół taneczny MAŻORETKI oraz solistki z Klubu “Podłęże”. O godz. 17.30 zagra natomiast muzyczna gwiazda imprezy – Future Folk – polski zespół muzyczny, wykonujący elektroniczną muzykę taneczną z wpływami folku góralskiego. W skład formacji wchodzą Stanisław Karpiel-Bułecka, Szymon Chyc-Magdzin oraz Matt Kowalsky. Jak mówią sami członkowie – łączą muzykę taneczną z góralszczyzną. Staszek i Szymon – muzycy rodem z Zakopanego – wnoszą typowe dla regionu elementy tradycji ludowej, a Matt wzbogaca całość o nowoczesne brzmienia.

ŚWIĘTO KOLORÓW

Z kolei na małej scenie (zlokalizowanej w miejscu lodowiska) odbywać się będzie Holi Festival – Święto Kolorów!

Holi Festival to coraz popularniejsze w Polsce święto wiosny i radości. Zabawa polega na wyrzucaniu w górę kolorowych proszków, które tworzą wielobarwną chmurę kolorów, a opadając malują bawiących się uczestników. Wszystko to odbywa się przy energicznej muzyce i animacjach prowadzonych przez DJ-ów. Proszki będzie można nabyć na terenie imprezy, w wyznaczonym punkcie.

KONKURS GRILLOWANIA

Specjalną atrakcje przygotowano też dla wielbicieli grillowania! Miłośnicy barbecue będą mogli wziąć udział w konkursie kulinarnym z nagrodami, którego współorganizatorem będzie Mega-Pizza.

MASA ATRAKCJI

Będzie się działo nie tylko na scenach, również poza nimi nie zabraknie atrakcji! Dla najmłodszych przygotowano warsztaty ceramiczne, warsztaty guzikowe, zajęcia zdobienia wazoników, a także malowanie twarzy w wybrany wzór.

Dla lubiących aktywność i sportową rywalizację przewidziano strzelanie do tarczy z łuku, bramkę celnościową, zapasy sumo, tor przeszkód, dmuchańce i wiele innych zabaw dla całych rodzin.

Oprócz tego pojawią się bajkowe postaci. Do Jaworzna zawitają takie osobistości jak Batman, Kot w Butach, Minionek i Superman.

Ponad to odbędzie się rodzinny quiz z atrakcyjnymi nagrodami i oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego “Dokąd zabiorę moją rodzinę?”.

Fanów motocykli na pewno zadowoli wizyta Katolickiego Klubu Motocyklowego Souls’ Hunters Chapter Jaworzno. Panowie z chęcią wymienią się doświadczeniami, opowiedzą o swoich maszynach i przygodach związanych z jednośladami.

Serdecznie zapraszamy!

święto-rodziny-plakat

Regulamin imprezy

 1. Zapisy niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu obowiązują podczas imprezy pn. “Święto Rodziny”, zwaną dalej “Imprezą”.
 2. Organizatorem imprezy pn. “Święto Rodziny” jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 8, 43-600 Jaworzno, działającym na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Jaworzna pod nr 3; REGON 276709799; NIP 632-17-89-678, zwane dalej “Organizatorem”.
 3. Impreza odbywać się będzie na Stadionie Sportowym przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie, zwanym dalej “Terenem Imprezy”.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej “Uczestnikami”, które będą przebywać na Terenie Imprezy i będą brały udział w Imprezie.
 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl oraz na Terenie Imprezy.
 6. Regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz Uczestnik, a w przypadku osoby małoletniej – jej przedstawiciel ustawowy, występujący jako Uczestnik.
 7. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację Regulaminu i zawartych w nim warunków oraz zawarcie umowy.
 8. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator.
 9. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Osoby małoletnie – do 13 roku życia – mogą przebywać na Terenie Imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 8. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

Konkurs “Rodzinne grillowanie”

Jeżeli lubisz wymyślać nowe przepisy, a do tego czujesz, że nic nie odpręża Cię tak jak wiosenne grillowanie, to mamy konkurs specjalnie dla Ciebie!

Podczas tegorocznego “Święta Rodziny” odbędzie się konkurs rodzinnego grillowania, którego współorganizatorem będzie Mega-Pizza. By wziąć w nim udział należy utworzyć dwuosobową drużynę, składającą się z dziecka do 18 roku życia oraz jego opiekuna prawnego.

Każda drużyna otrzyma do dyspozycji własne stanowisko grillowe, a także elementy niezbędne do jego rozpalenia!

Organizatorzy konkursu zapewniają produkty spożywcze, które uczestnicy będą mogli dowolnie wykorzystać do stworzenia jednej potrawy konkursowej. Do wyboru:

 • ryby,
 • mięso,
 • warzywa,
 • owoce,
 • przyprawy,
 • inne produkty spożywcze.

Czas na przygotowanie potrawy to 1,5 h. Po upływie tego czasu, dania zawodników zostaną poddane ocenie jurorów. Wśród trójki oceniających znajdzie się gość specjalny – Zuzia Bula– finalistka 3 edycji programu Master Chef Junior. Twórcy trzech najlepszych potraw zostaną nagrodzeni!

Rozpoczęcie konkursu zaplanowano na godzinę 14.30, uczestnicy powinni zgłosić się do biura zawodów o godzinie 14.00

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego od dnia 10 maja do 23 maja. Limit miejsc: 10 dwuosobowych drużyn.

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów po uzyskaniu maksymalnej liczby uczestników.

Dajcie się ponieść kulinarnej fantazji! Zapraszamy!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pn. “Rodzinne grillowanie”, organizowany 26 maja 2019 r., w ramach imprezy pn. “Święto Rodziny”, zwany dalej “Konkursem”.
 • Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej “Uczestnikami”, które będą przebywać na Terenie Konkursu i będą brały udział w Konkursie.
 • Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów, na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl oraz na Terenie Konkursu.
 • Regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizatorzy oraz Uczestnik, a w przypadku osoby małoletniej – jej przedstawiciel ustawowy, występujący jako Uczestnik.
 • Wejście na teren Konkursu oznacza akceptację Regulaminu i zawartych w nim warunków oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY KONKURSU

Organizatorami Konkursu są:

 • firma Mega Pizza Marcin Sobiech, ul. Staszica 17, 43-600 Jaworzno,
  NIP 632 000-60-88, REGON 270530912, reprezentowana przez Beatę Golińską;
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno,
  NIP 632 17 89 678, REGON 276709799, reprezentowane przez Sebastiana Kusia,
  zwanych dalej Organizatorami.

Partnerami Konkursu są:

 • F.H. Markus Marek Krupa
 • F.H. Zbigniew Szymiec

Sponsorem Konkursu jest Jaworznicki Darmowy Portal Społecznościowy “Się Będzie Działo”

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 • W Konkursie biorą udział drużyny składające się z dwóch Uczestników – przedstawicieli jednej rodziny – dziecka w wieku do 18. roku życia oraz jego opiekuna prawnego.
 • Każdy pełnoletni Uczestnik imprezy startuje w Konkursie na własną odpowiedzialność, dodatkowo bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko będące pod jego opieką
  w ramach drużyny.
 • Organizator przyjmuje, że każdy pełnoletni Uczestnik Konkursu rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Konkursie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w Konkursie wyłącznie na własną odpowiedzialność i biorąc na siebie odpowiedzialność za niepełnoletniego członka drużyny.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pracą z ostrymi narzędziami oraz obsługą otwartego ognia, co pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
  w tym śmierci.
 • Przystąpienie do Konkursu i zajęcie miejsca na stanowisku grillowym oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z regulaminem imprezy, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

ZGŁOSZENIA

 • Chęć uczestnictwa w Konkursie można zgłosić za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie: www.mckis.jaw.pl.
 • Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie Organizatora od 10 do 23 maja 2019 r.
 • W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 dwuosobowych drużyn.
 • O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów po uzyskaniu maksymalnej liczby uczestników.
 • Jeśli limit uczestników zgłoszonych za pośrednictwem formularza elektronicznego nie zostanie wyczerpany, przewiduje się możliwość zgłaszania drużyn także w dniu imprezy.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs odbędzie się w niedzielę – 26 maja 2019 r. – na terenie Stadionie “Azotania”, ul. Moniuszki 95, 43-600 Jaworzno, zwanym dalej “Terenem Konkursu” a jego start zaplanowano na godz. 14.30.
 • Rozpoczęcie Konkursu zaplanowano na godz. 14.30, jednak drużyny biorące w nim udział powinny się zgłosić do Biura zawodów już o godz. 14:00.
 • Jeśli zgłoszona wcześniej drużyna nie potwierdzi swojej obecności i chęci brania udziału w Konkursie we wskazanym czasie, na jej miejsce może zostać skierowana inna, który wyrazi na to chęć w dniu Konkursu.
 • Konkurs będzie polegał na przygotowaniu potraw z grilla z produktów spożywczych dostarczonych przez Organizatorów i Partnerów.
 • Każda drużyna będzie miała do dyspozycji własne stanowisko grillowe. Na każdym z nich znajdować się będzie grill i niezbędne elementy do jego rozpalenia.
 • Każda z drużyn otrzyma do swojej dyspozycji produkty spożywcze, które będzie mogła dowolnie wybrać do stworzenia jednej potrawy konkursowej. Wśród produktów będą się znajdowały:
  a) ryby
  b) mięsa
  c) warzywa
  d) owoce
  e) przyprawy
  f) inne produkty spożywcze
 • Każda z drużyn, po sygnale startowym, będzie miała 1,5 godziny na przyrządzenie potrawy. Po upływie wyznaczonego czasu, dania zawodników zostaną poddane ocenie.
 • Spośród dań sporządzonych przez Uczestników jury konkursowe wybierze trzy najlepsze potrawy. Ich twórcy zostaną laureatami Konkursu i otrzymają nagrody.
 • Rozdanie nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc nastąpi o godz. 17:00.

SPOSÓB OCENY UCZESTNIKÓW

 • Potrawy przygotowane przez Uczestników będzie oceniało jury konkursowe.
 • W skład jury konkursowego będą wchodziły trzy osoby. Jedna z nich zostanie wyłoniona w dniu imprezy spośród publiczności. Drugą osobą będzie przedstawiciel Organizatora a trzecią gość specjalny – Zuzia Bula – finalistka 3 edycji programu Master Chef Junior.
 • Ocenie podlegać będzie smak potraw jak również estetyka ich podania.

NAGRODY

 • Jury przyznaje I, II, III miejsce dla trzech najlepszych drużyn, które otrzymają nagrody ufundowane przez Sponsora Konkursu.
 • Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe upominki ufundowane przez firmę Mega Pizza oraz ForzaKart – TOR KARTINGOWY.
 • Nagrody nieodebrane przez laureatów lub ich przedstawicieli w dniu trwania Konkursu przejdą na własność Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem “IOD”.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKiS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.

Panel zapisów do konkursu “Rodzinne grillowanie” dostępny

TUTAJ

plakat-rodzinne-grillowanie

Holi Festival – Święto Kolorów w Jaworznie

Podczas tegorocznej edycji “Święta Rodziny” Jaworzno będzie najbardziej kolorowym miastem w regionie! To wszystko za sprawą Holi Festival Poland, czyli Święta Kolorów, które odwiedzi miasto.

Holi Festival Poland to wydarzenie, podczas którego w tym samym miejscu i tym samym czasie wszyscy wyrzucają w powietrze kolorowy proszek, tworząc ogromną, rozpościerającą się nad tłumem tęczę. Impreza jest skierowana do wszystkich, bez wyjątków i bez ograniczeń wiekowych!

Święto Kolorów odbędzie się na małej scenie, w godzinach 13.00-17.00. Zaplanowano aż pięć wyrzutów kolorowego pudru, o 13:30, 14:15, 15:00, 15:45 oraz 16:30. Zbierz rodzinę, znajomych i weź udział w najbardziej kolorowej imprezie w tym roku!

Uczestnikom zalecamy stosowanie jedynie Kolorów Holi, które posiadają odpowiednie certyfikaty i są zmywalne! Takie Kolory będą do nabycia na miejscu, w wyznaczonym miejscu.

Wstęp jest darmowy.

Przyjdź i pokoloruj siebie i swoich najbliższych!

Aktualności z jaworznickich imprez kulturalnych

 • monika-kuszyńska

Koncertowe pomaganie

12/10/2019|Kultura, Puls Jaworzna|

W sobotę, 19 października w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Inwalidów Wojennych 2) odbędzie się charytatywny koncert na rzecz jaworznickiego Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta. Dla publiczności wystąpi Monika [...]

 • tydzień-seniora

Seniorzy świętowali

09/10/2019|Kultura, Puls Jaworzna, Wydarzenia|

Przez tydzień (od 30 września do 6 października) świętowali jaworzniccy seniorzy. Mimo kapryśnej pogody atmosfera tradycyjnie była po prostu gorąca. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach święta seniorów przyciągały tłumy jaworznian. [...]

 • kawiarenka-seniora

Seniorzy w “Kawiarence” na Rynku

09/10/2019|Kultura, MCKiS|

W sobotnie przedpołudnie na jaworznickim rynku w ramach na Seniorów czekały kolejne atrakcje. Podobnie jak w ubiegłych latach odbył się koncert, którego nazwa w tym roku brzmiała "Juniorzy Seniorom". Podczas [...]

 • tydzień-seniora

“Moniuszko od serca” dla Seniorów

04/10/2019|Kultura, MCKiS, MDK, Rozrywka|

2019 rok to 200. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki i zgodnie z uchwałą sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bieżący rok został ustanowiony rokiem właśnie tego kompozytora. Treść przyjętej uchwały podkreślała [...]