Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie połączenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W związku ze spadkiem czytelnictwa, warunkami lokalowymi oraz reorganizacją finansów biblioteki planowane
jest przeniesienie filii z Góry Piasku do Szczakowej oraz ze Starej Huty do Biblioteki Głównej. Jednocześnie jaworznicka książnica ciągle rozwija zakres dodatkowych usług, żeby ułatwić mieszkańcom dostęp do swojej bogatej oferty.

Spadek czytelnictwa we wspomnianych filiach jaworznickiej biblioteki jest zjawiskiem, któremu na różne sposoby starano się przeciwdziałać, jednak na ten moment koszty prowadzenia tych oddziałów stają się niewspółmierne do zainteresowania ich ofertą – przyznaje Roman Jońca, kierownik Referatu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Problemem stały się też kwestie lokalowe i kadrowe. Budynek przy ul. Górnośląskiej 1, w którym dotychczas funkcjonowała filia Góra Piasku, zostaje powoli wyłączany z użytkowania, a zatrudniony tam pracownik jesienią ubiegłego roku przeszedł na emeryturę. Odział ten otwarty był dla czytelników tylko jeden dzień w tygodniu. Po przeniesieniu do Szczakowej, będzie można korzystać z oferty biblioteki przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 18.00. Szczakowski księgozbiór jest czterokrotnie większy od tego w filii Góra Piasku i liczy ponad 50 tysięcy woluminów. Biblioteka mieszcząca się w Domu Kultury im. Krudzielskiego jest też dobrze skomunikowana (nieopodal zlokalizowane są przystanki PKM), a obok budynku znajduje się wygodny parking. Placówka może też pochwalić się ciekawą działalnością kulturalną w zakresie promowania czytelnictwa.

filia-bibliotekiPrzeniesienie filii ze Starej Huty (dotychczas mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 4) do Biblioteki Głównej również podyktowane jest stale malejącą liczbą wypożyczeń. Od 2016 troku zmniejszyła się ona o 23 procent. Co roku, podobnie jak w przypadku Góry Piasku, zauważalny jest kilkuprocentowy wzrost kosztów utrzymania placówki. Zajmowane przez placówkę pomieszczenia wymagają też kapitalnego remontu. Przeniesienie fi lii do budynku głównego biblioteki będzie się zatem wiązało również z racjonalizacją kosztów.

Utrzymanie placówek na Górze Piasku i w Starej Hucie to koszt ponad 112 tysięcy złotych w skali roku. Czytelnicy korzystający dotychczas z oferty filii na Starej Hucie będą mieli teraz do dyspozycji nowoczesny budynek pozbawiony barier architektonicznych oraz wielokrotnie bogatszy księgozbiór, niezwykle różnorodną ofertę kulturalną oraz zbiory cyfrowe.

Biblioteka Główna czynna jest sześć dni w tygodniu. Oprócz tego instytucja ciągle wprowadza nowe rozwiązania, żeby umożliwić dostęp do swoich zbiorów jak największej liczbie mieszkańców.

Oferta naszej instytucji stale się powiększa, ponieważ chcemy, żeby nasze zbiory były łatwo dostępne dla jak najszerszego gona czytelników. Dlatego proponujemy mieszkańcom takie rozwiązania, jak książka na telefon czy dostęp do zbiorów cyfrowych, które ciągle poszerzamy. Obecnie wszyscy mieszkańcy posiadający ważną kartę czytelniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej mają też nieograniczony dostęp do zasobów elektronicznej książki w systemie Legimi – wylicza Monika Rejdych, dyrektor jaworznickiej książnicy.

W budynku głównym biblioteki czytelnicy mają też dostęp do urządzeń multimedialnych w tzw. audio-video sferze, a najmłodsi jaworznianie mogą korzystać z przyjaznej “Biblioteki Malucha”, wyposażonej w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne jak “magiczny dywan”.

Połączenie filii jaworznickiej biblioteki planowane jest na 1 września 2020 roku. Zamiar ten wymaga zaakceptowania przez Radę Miejską. Po połączeniu jaworznicka książnica będzie dysponowała 14 filiami w osiedlach oraz główną siedzibą w Rynku.

Tekst: RED