Szeroko rozumiane logiczne myślenie jest istotną umiejętnością w procesie poznawania otaczającego nas świata, pomaga w zrozumieniu tajników nauk ścisłych i funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

Klub MCKiS “Pod Skałką” wprowadził do swojej oferty warsztaty, które mają na celu wzmocnienie tych zdolności poprzez zabawy,  gry i ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy uczyli się samodzielności i samokontroli, wykorzystywali w praktyce umiejętności skupienia na wybranym problemie, kształtowali wytrwałość w dążeniu do celu i uczyli się jak bez konfliktów pracować w grupie.

Spotkania pn. “Rozwijamy logiczne myślenie” będą odbywać się cyklicznie, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w każdą środę o godz. 17.00. Kolejne już 4 marca!