Miejskie Centrum Kultury i Sportu wznawia działalność w swoich placówkach. 15 czerwca zostały częściowo przywrócone stałe zajęcia, które przed ogłoszeniem pandemii odbywały się w placówkach MCKiS.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o obowiązujące w kraju wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz „Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19” przedstawione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania odbywają się w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu społecznego, a w miarę możliwości będą organizowane poza budynkiem. Na terenie każdej placówki są dostępne punkty z płynem odkażającym, a sale są systematycznie wietrzone.

Jest bezpiecznie!

Harmonogramy zajęć: