Serdecznie zapraszamy uczniów szkół z terenu całej Polski na XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble Dzieci i Młodzieży, które odbędą się 22 listopada 2019 r. w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, przy ul. Inwalidów Wojennych 18.

Zaplanowano rozegranie trzech kategorii wiekowych:

1) młodsi uczniowie szkół podstawowych: DZIECI – klasy III-VI SP (9-12 lat)
2) starsi uczniowie szkół podstawowych: MŁODZIEŻ – klasy VII-VIII SP (13-15 lat)
3) uczniowie szkół średnich: MŁODZIEŻ (16-19 lat)

Organizator dopuszcza jednak możliwość połączenia dwóch kategorii młodzieżowych w jedną, w razie niewielkiej ilości zgłoszeń w jednej z nich.
Szczegóły turnieju można znaleźć w Regulaminie XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Jaworzna w Scrabble Dzieci i Młodzieży 2019.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 18 listopada.
Kartę zgłoszeniową do turnieju oraz wymagane zgody należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: swielica.podleze@mckis.jaw.pl do dnia 21 listopada.

zgoda dla niepełnoletniego ucznia
zgoda dla pełnoletniego ucznia i dla nauczyciela

Szczegóły organizacyjne dotyczące Mistrzostw można znaleźć na stronie Polskiej Federacji Scrabble.

scrabblle-plakat