W Teatrze Sztuk rozpoczęły się już warsztaty w ramach projektu Lato Niebieskich Żarówek. To niezwykłe przedsięwzięcie, które integruje dzieci z dwóch grup teatralnych – Groszki i Niebieskie Żarówki. Dzieci już się poznały i wspólnie pracują nad spektaklem.

Mamy w grupie autystów i dzieciaki bez takiego problemu. Wspólne warsztaty to okazja do nawiązania przyjaźni i integracji. Dzieci świetnie się ze sobą dogadują, pracują chętnie i z dużym zaangażowaniem – opowiada Katarzyna Pokuta z Teatru Sztuk.

Młodzi artyści codziennie rozpoczynają od zajęć ruchowych, później są zajęcia teatralne i poprawiające dykcję, a na koniec scenograficzne. Spotkania kontynuowane będą też we wrześniu. Wtedy dzieci będą się spotykać popołudniami i w weekendy. Owocem wspólnej pracy będzie spektakl teatralny, którego scenariusz powstanie w wyniku warsztatów i rozmów z autystycznymi dziećmi. Powstanie też fi lm metodą animacji poklatkowej, który przygotują zaangażowane w projekt licealistki.

Spektakl wystawiony zostanie w niedzielę, 22 września o godzinie 17. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu sponsorów, w tym Polskiej Spółki Gazownictwa.

Tekst: GD