Święto Kolejarza to dzień wyjątkowy. Przypada ono na 25 listopada, w dzień świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Moc życzeń, ciepłych słów, słodkości i kwiaty przyjęli kolejarze od Przewodniczącego Rady Miasta Pana Tadeusza Kaczmarka.

Spotkanie emerytowanych kolejarzy i osób związanych zawodowo z koleją tradycyjnie odbyło się w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej. Jest to dla kolejarzy wyjątkowe miejsce, gdyż właśnie przez Szczakową przebiegał główny szlak linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej. Możliwość spotkania się przy wspólnym stole z Tadeuszem Kaczmarkiem, który wywodzi się również z kolejarskiej rodziny, to już tradycja i wyróżnienie dla kolejarzy. Święto Kolejarza to szczególny dzień i czas przepełniony uroczystą atmosferą, w którym wszyscy czują się jedną wielką kolejarską rodziną.